Ars Alba Restaurátor Bt lapjai

Könyvtári és levéltári dokumentumok a Maqyar Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításán

Kiállítási másolatok megrendelői:
 • Magyar Nemzeti Múzeum
 • Magyar Országos Levéltár
 • Magyar Távirati Iroda
 • Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma
 • Budapesti Történeti Múzeum
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Középkori Egyetem Alapítvány, Pécs
 • Magyar Gyógyszerész Kamara
 • Gödöllői Kastély Közhasznú Társaság
 • Központi Bányászati Múzeum, Sopron
 • Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára
 • Nagyatád, Polgármesteri Hivatal
 • Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata
A kiállításrendezések kapcsán felmerülő számos megoldandó feladat egyike a kölcsön nem adható, illetve csak korlátozott ideig kölcsönzött könyvtári és levéltári anyagok nemesmásolattal való helyettesítése. A hagyományos megoldást a kéziratok és nyomtatványok reprodukciói, sokszor csak fénymásolatai jelentik.
Esetünkben azonban korszerű computer-grafikai technikával támogatva, de manuális úton, a tárgyak anyagszerűségét teljes mértékben megőrizve fél év alatt sikerült közel száz középkori oklevél, címereslevél, könyv, újkori kézirat és törvény nemesmásolatának elkészítése.

Az ötlelet az adta, hogy sok esetben a kiállításra kerülő dokumentumokról csak közepes minőségű fénykép áll rendelkezésre. Ezek számitógépes retusálásával igyekeztünk javítani a helyzeten. A restaurátormunkához számítógépes támogatást nyújtó DAT Kft. birtokában üzemel egy ma még (1997-ben!, a szerkesztő) csúcstechnológiának számító un. színes digitális fotorealisztikus eljárást alkalmazó berendezés, amely nem a hagyományos rasztert, hanem az új, még nem elterjedt kristályrácsot használja. Ez alkalmas arra, hogy kellő körültekintés mellett a legkülönbözobb anyagokra (merített papír, textíl, bőr, pergamen, fólia) készítsen nyomatokat. Ezek UV-állók, de vízérzékenyek. A képi adatbázisba vitt fénykép lehet a már rendelkezésre álló, állományvédelmi vagy kutatási célokat szolgáló fekete-fehér kép (pl. Országos levéltár), vagy korszerű műtárgyfotó (Nemzeti Múzeum).

Igy elkerülhető az eredeti tárgy fölösleges mozgatása, megvilágítása. A felvételek gépi retusálásával elérhető, hogy csak grafikai elem maradjon a képernyőn, és az anyagra jellemző tulajdonságok, szennyeződések eltűnjenek. Fekete-fehér felvétel esetében a vas-gallusz tinta szine kítűnően visszaállítható.

Az így nyert kép az eredeti tárgy anyagának megfelelő anyagra az említett eszközzel átvihető. Ezt követően manuális úton kerülnek vissza a szennyeződések, szakadások, roncsolódások, vízfoltok stb. Az eredmény a megszokott kasírozott fotó helyett az eredeti dokumentumnak megfelelő, tárgyszerű kiállítási darab.

Jó eredményt sikerült elérni a legnehezebb feladatot jelentő papír illetve viaszpecsétek esetében is, ahol a hagyományos negatív-mintavétel öntési eljárással indokolatlan kockázatvállalás nélkül nem kivitelezhető. Ez utóbbi esetben foto-CD, retus, fotopolimermaratás és mechanikus eljárás során sikerült papírfelzetes pecsétek háromdimenziós reprodukálása - ha nem is kutatási, de kiállítási célra. Végül nem elhanyagolható szempont az eljárás olcsósága. Bár komoly technikai hátteret igényel, a szükséges időráforditás, (ami a restaurátor munkájában a legfontosabb árképző) töredéke annak, ami hagyományos eljárás, kézi másolás esetében szükséges lenne. A fénymásolás kártékonyságáról vagy a kasírozott fotók szükségmegoldásáról nem is beszélve.

Az ismertetett eljárás a DAT Kft. (Darányi Zsolt közreműködésével) és az Ars Alba Restaurátor Bt. (Szentendre, Alkotmány u. 14. T.: 26/315-456) közös fejlesztése. Eredménye megtekinthető többek között a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán, a győri Xantus János Múzeum iskolatörténeti kiállításán, valamint a Tihanyi Apátságban és a Pannonhalmi Főapátság levéltárában.