Ars Alba Restaurátor Bt lapjai
Az ARS ALBA Restaurátor Bt. lapja

Szakterületünk régi könyvek, kéziratok, oklevelek, nemesi oklevelek, címeres levelek, levéltári dokumentumok, metszetek, pasztellképek, rajzok, papír, bőr és pergamentárgyak konzerválása, restaurálása, kiállítási nemesmásolataik elkészítése.
A restaurálás során elsősorban természetes anyagokat és korhű technikákat alkalmazunk. Elvünk, hogy a tárgy anyagában és szerkezetében a lehető legkisebb beavatkozás történjen.
Minden munkánkról - állapotfelmérés alapján - előzetes árajánlatot adunk. A gyűjtemények kezelőivel és tulajdonosaival folyamatosan konzultálunk. A restaurálás menetéről készült dokumentációt mellékeljük.
Megrendelőink elsősorban egyházi és világi könyvtárak, levéltárak és néhány magángyűjtemény.

Fehrentheil Henriette
kamarai restaurátor
és
Schramkó Péter

Postacímünk: Ars Alba Bt.
Szentendre,
Alkotmány u. 14
2000
Telefon:+36-26-315-456
e-mail:info@arsalba.hu